Populierentriplex

Blank, gegrond, premium

 • Aftimmerwerk binnen
 • Caravanbouw (premium)
 • Jachtbouw interieur (wbp-verlijmd)
 • Meubels
 • Drager voor parketvloeren
 • Luxe verpakkingen
 • Decoratief gebruik
 • Maquettes
 • Speelgoed
 • Doe het zelf

Verduurzaamd

 • Timmerwerk buiten (niet dragend)
 • Dakranden
 • Schutting
 • Tuinhuis

Adviezen

Om het optimale resultaat uit uw panelen te halen, geven wij u hier enkele adviezen die van toepassing zijn op opslag, transport en bewerking, toepassing, afwerking en montage van plaatmateriaal in binnentoepassingen.

Transport en opslag

Voor een goede verwerking van plaatmateriaal is het noodzakelijk de platen op een juiste wijze te transporteren en op te slaan.

Ondersteunen met voldoende balkjes
Figuur 1 De platen op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning opslaan. Bij meer pakketten de balkjes recht op elkaar leggen.

Dit moet plaatsvinden op een droge en vlakke ondergrond in een ruimte waar weer en wind geen invloed hebben op het materiaal. Is dit niet mogelijk dan moet het plaatmateriaal afgedekt worden onder een dekzeil waarbij ventilatie onder het zeil mogelijk is.

Opslag op pallets of op regels met een hart-op-hartafstand van 600 mm met een maximale stapelhoogte van circa 1 meter verdient de voorkeur. De verschillende platen moeten recht boven elkaar liggen om beschadiging van de hoeken en randen en verkleuringen te voorkomen. Stapelt men meer pakketten boven elkaar dan moeten de balkjes tussen de pakketten recht boven elkaar worden aangebracht. Draagt men de platen een voor een, dan moet dat rechtop. Gecoate platen mogen bij het oppakken niet over elkaar schuiven teneinde krassen en beschadigingen te voorkomen.

Slordig stapelen geeft kwetsbare randen en verkleuringen
Figuur 2 Foutieve stapeling van platen. De kans op beschadiging van hoeken en randen is hier groot; ook zal er langs de randen verkleuring optreden.

Bewerking en montage

Gebruik altijd scherp gereedschap. Zaag met een fijngetande handzaag, met minimaal 7 tanden per 25 mm of een fijngetand hardmetalen cirkelzaagblad. Laat bij gebruik van een cirkelzaag de zaagtanden 10 à 15 mm door het plaatoppervlak steken. Een slechte ondersteuning vergroot de kans op een slechte zaagsnede met spaanders en splinters, borg de plaat daarom goed.

Voor een juiste maatvoering moet er net naast de zaaglijn worden gezaagd. Breng de merklijn bij gebruik van een handzaag aan op de zichtzijde. Bij een cirkelzaag moet dat juist aan de zijde die na montage niet in het zicht komt. Gebruik voor het bevestigen van platen bij voorkeur schroeven. Het is raadzaam de schroefgaten eerst voor te boren en vervolgens het gat voor de schroefkop te verzinken.

Voorboren doe je zo.
Figuur 3 Schroefgaten in de plaat voorboren met een diameter gelijk aan de steel van de schroef. Vervolgens met een verzink- of soevereinboor de schroefkop verzinken

Panelen liever niet in verstek verbinden om het minimale werken van de plaat toe te staan. Houd minimaal 10 mm aan.

Bij een dekkende afwerking, is het vastzetten van populierentriplex een kwestie van de juiste schroeven op de juiste afstand, plus het stoppen van de gaten. Schroeven met verzonken koppen en passende kunststof dopjes geven het niet altijd gewenste krentenboleffect. Eventueel bevestigingen met nagels met verloren kop. Koppen van bevestigingsmiddelen tot onder het plaatoppervlak aanbrengen t.b.v. stopwerk schilder.
Bij verbindingen met bouten en moeren aan houtwerk onder elke kop en moer een volgplaat aanbrengen.
Waar bevestigingsmiddelen zichtbaar blijven, deze in een regelmatig patroon aanbrengen.
Onzichtbare montage met klemmen of constructielijm (informeer bij de lijmleverancier!).

Voorboren doe je zo.
Figuur 4 boordiameter bij voorboren

In onderstaande tabel zijn de aanbevolen hart-op-hart en randafstanden voor de bevestiging gegeven.

Aanbevolen hart-op-hart en randafstanden voor de bevestiging van populierentriplex.

hart-op-hart horizontaal hart-op-hart verticaal randafstand
Nieten 100 mm 150 mm 10 mm
Nagels 150 mm 150 mm 10 mm
Schroeven 150 mm 150 mm 10 mm

Adviezen voor gebruik en afwerking

Om het optimale resultaat uit uw panelen te halen, geven wij u hier enkele gebruikswenken die van toepassing zijn op (schilderklaar) triplex voor binnengebruik.

Toepassing

Elk plaatmateriaal heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en toepassingsgebied. Populierentriplex en Interprime-light zijn door de houtsoort en verlijming alleen geschikt voor toepassingen binnen. Blank populierentriplex, kwaliteit B/BB heeft een dekfineer dat doorgaans mooi genoeg is om blank af te werken. Omdat Interprime-light al is voorzien van een grondverflaag kan alleen gekozen worden voor een dekkende afwerking. De grondverflaag is geschikt voor het aflakken met verfsystemen op waterbasis, alswel op terpentinebasis.

Heerst er in de toepassingsruimte een ander klimaat dan in de opslagruimte, dan moeten de platen enige tijd acclimatiseren.

Afwerking Interprime-light

Afwerking en onderhoud garanderen een optimale kwaliteit en een langere levensduur. Interprime-light is rondom voorzien van een grondverflaag. De schilder krijgt een gladde basisplaat waarop een dekkend afwerksysteem aangebracht kan worden op acrylaat-, alkydbasis of highsolid. Voor keuze van verfsoort bij binnentoepassing spelen zaken als krasvastheid, kleurechtheid, esthetiek, lichtval een rol bij de keuze van afwerking.

Na elke laag moet worden geschuurd. Het aantal lagen hangt af van de toepassing, het verf- of laksysteem en de wijze van applicatie. Aanbevolen wordt, zeker bij een industrieel systeem, de adviezen van de verffabrikant voor het aanbrengen en het schuren en de droogtijd tussen twee lakbeurten te volgen.

Randafwerking

De kopse kanten kunnen zeer snel vocht opnemen. Afronding op de overgang van oppervlak naar rand garandeert optimale verfhechting.

Een te grote verfabsorptie op triplex-zijkanten is te voorkomen door ze voor te behandelen met een goed afsluitende laag, bijvoorbeeld PVAc-lijm, nitrocelluloselak en polyurethaanlak. Breng deze veelal tweecomponentensystemen, met een hoog gehalte aan vaste stoffen, in meer lagen aan. Na de eerste laag moet men voor een glad oppervlak schuren met korrel 320 tot 360.

Klimatiseren

De belangrijkste problemen bij afwerking zijn scheurvorming, trage lakdroging en een slechte dekking. Dit verschijnsel is meestal niet aan de nog niet afgewerkte plaat te zien, maar pas nadat de eerste laag is aangebracht. De oorzaak ligt veelal in wisselingen in het vochtgehalte, waardoor de plaat vooral in de dikte gaat werken. Het is daarom aan te bevelen de platen voor afwerking te klimatiseren. Scheurvorming is met geen enkel laksysteem te ondervangen, simpelweg omdat in vrijwel alle gevallen sprake is van een niet-homogene plaat of een plaatselijke sterke vochtinwerking. Trage lakdroging komt gewoonlijk door inhoudsstoffen of paraffine die in de laklaag terecht zijn gekomen. Vermijd dit verschijnsel door de plaat eerst te isoleren met bijvoorbeeld nitrocellulose- of polyurethaanlak. Slechte dekking kan voortkomen uit een niet homogeen oppervlak van de plaat. Rond de randen af, op scherpe hoeken is nooit voldoende dekking mogelijk.